Nov. 6, 2022 1am: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 6, 2022 10am: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 6, 2022 10:30am: Power line down
Nov. 6, 2022 2pm: Building fire
Nov. 7, 2022 12am: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 7, 2022 10am: Gas leak (natural gas or LPG)
Nov. 7, 2022 1pm: Public service
Nov. 7, 2022 13:25pm: Gas leak (natural gas or LPG)
Nov. 7, 2022 2:50pm: Good intent call, other
Nov. 8, 2022 2:11pm: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 9, 2022 4:02pm: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 9, 2022 7:08am: Unauthorized burning
Nov. 10, 2022 10:20am: Authorized controlled burning
Nov. 10, 2022 12:45am: Lock-out
Nov. 10, 2022 11:20am: Lock-out
Nov. 10, 2022 7:45am: Motor vehicle accident with no injuries.
Nov. 10, 2022 1:25pm: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 10, 2022 0:01pm: Public service assistance, other
Nov. 11, 2022 12:31am: Person in distress, other
Nov. 11, 2022 11:34pm: Medical assist, assist EMS crew
Nov. 11, 2022 11:34pm: Public service
Nov. 12, 2022 8:30am: Authorized controlled burning
Nov. 12, 2022 3:20pm: False alarm or false call, other
Nov. 12, 2022 7:30pm: Building fire